Aktualności

XII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

Podczas XI Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, Wiceprezes IC Solutions, Przemysław Jesionowski został zaproszony do wzięcia udziału w panelu „Automatyzacja, cyfryzacja i gospodarka 4.0. – inwestycje w gospodarkę przyszłości”. Uczestnicy Forum mieli możliwość wpisania się do Pamiątkowej Księgi długopisem IC Pen.

IC Pen w Pałacu Prezydenckim

Podczas spotkania Startupy w Pałacu o pilotażowym wdrożeniu technologii IC Pen w PKO BP opowiadał Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji PKO BP.  

Hannover Messe 2018

System IC Pen będzie można zobaczyć podczas Hannover Messe na polskim stoisku narodowym, którego gospodarzem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Oprócz technologii długopisów cyfrowych, zaprezentujemy również inne narzędzia do digitalizacji, które są zintegrowane z naszą platformą – stylusy oraz ekrany do podpisów typu Wacom. Każdy z tych sposobów pozwala zestawiać oraz uwierzytelniać złożone na umowach podpisy, ponieważ […]

See all our news