Anoto Global Solutions Roundtable

Wybrani partnerzy Anoto zostali zaproszeni na Anoto Global Solutions Roundtable do Seulu – wśród nich także IC Solutions.
Wspólnie z producentem długopisów cyfrowych opracowujemy strategię rozwoju produktu oraz plan sprzedaży międzynarodowej.

Jest to również okazja, aby wymienić się doświadczeniem z ludźmi z całego świata – m.in. Stanów Zjednoczonych, Australii, Ameryki Południowej. Okazuje się, że na całym świecie papier jest tak samo wykorzystywany i są z nim dokładnie takie same problemy – jest uciążliwy w organizacjach, a używanie tabletów jest niewygodne i nie daje wartości oczekiwanych przez klientów. Technologia długopisów cyfrowych eliminuje te trudności.

Ogromne zainteresowanie budzi nasze zastosowanie długopisów w służbie zdrowia czy opiece zdrowotnej. Starzejące się koreańskie społeczeństwo bardzo potrzebuje technologii pozwalających wspierać opiekę domową, co dzisiaj robimy już w mieście Warszawa, a co wzbudza tutaj bardzo duży entuzjazm.