Common Sign 2017

Podczas konferencji CommonSign 2017 została wygłoszona prelekcja przez prezesa IC Solutions – Rafała Witkowskiego – na temat metody biometrycznego uwierzytelniania dokumentów przy pomocy długopisu cyfrowego IC Pen.

IC Pen to system, który pozwala idealnie połączyć tradycyjny porządek prawny i rozporządzenie EIDAS poprzez powstawanie jednocześnie papierowego i elektronicznego oryginału dokumentu. Dzięki długopisom cyfrowym wytwarzany jest dokument elektroniczny przy pomocy nośnika, jakim jest papier.

Kolejną okazją do zapoznania się z powyższym tematem będzie konferencja Central European Digital Payments – 12-13.12.2017r.