XII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

Podczas XI Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, Wiceprezes IC Solutions, Przemysław Jesionowski został zaproszony do wzięcia udziału w panelu „Automatyzacja, cyfryzacja i gospodarka 4.0. – inwestycje w gospodarkę przyszłości”.

Uczestnicy Forum mieli możliwość wpisania się do Pamiątkowej Księgi długopisem IC Pen.