Documind

Skuteczne narzędzie do zarządzania dokumentacją, korespondencją seryjną i cyfrowymi podpisami.

  • Podpis elektroniczny dokumentów
  • Zarządzanie dużym wolumenem korespondencji
  • Sprawny obieg dokumentów
  • Oszczędność czasu i pieniędzy
  • Intuicyjne i łatwe we wdrożeniu rozwiązanie
Documind - platforma do zarządzania dokumentami workflow

Cyfrowy podpis i wiele więcej ...

Documind jest jedynym rozwiązaniem na polskim rynku integrującym różne formy autoryzacji cyfrowej dokumentów. Korzystając z Documind zyskujesz przewagę jaką daje możliwość wykorzystania różnych metod podpisu cyfrowego dokumentów bez zbędnych i drogich integracji z dostawcą każdego rozwiązania.

 

 

Personalizowana platforma dopasowana do Ciebie​

Z pomocą platformy Documind możliwe jest usprawnienie funkcjonowania niemalże każdej organizacji, która na co dzień wykorzystuje dokumentację papierową i zawiera umowy, przetwarza zgody i inne formy dokumentów wymagających autoryzacji. 

Administracja i Human Resources

Zdalne zawieranie umów między pracownikiem i pracodawcą, podpisywanie protokołów przekazania i umów o poufności.

Sprzedaż i obsługa klienta

Podpisywanie umów sprzedaży z klientami indywidualnymi i biznesowymi.

Logistyka

Tworzenie listów przewozowych, protokołów przekazania, wydań zewnętrznych czy faktur z możliwością ich edycji i podpisu w sposób cyfrowy.

Serwis i usługi monterskie

Tworzenie cyfrowych protokołów odbioru i montażu urządzeń oraz instalacji u klienta. Kontrola czasu wykonanej pracy w czasie rzeczywistym.

Jedno rozwiązanie – wiele możliwości

Cyfrowy obieg dokumentów i ich autoryzacja pozwala pracować zarówno w tradycyjnym modelu, jak i podczas pracy zdalnej. Dzięki pełnej digitalizacji dokumentacji możliwe jest sprawne i szybkie dostosowanie organizacji do zmieniających się warunków pracy.

Osoby pracujące w działach sprzedaży, obsługi klientów, czy zajmujące się zasobami ludzkimi mogą płynnie i praktycznie bezkosztowo zmieniać miejsce pracy. 

Korzyści

Ograniczenie kosztów

Oszczędność wynikająca z cyfrowej, czyli tańszej metody tworzenia, przesyłu i archiwizacji dokumentów.

Optymalizacja pracy

Skrócenie procesów, lepsza kontrola nad obiegiem dokumentów, czy natychmiastowy dostęp do wszystkich cyfrowych dokumentów przekładają się na poprawę efektywności pracy.

Poprawa wizerunku

Wspiera wizerunek nowoczesnej, przyjaznej i wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom organizacji, która wyprzedza trendy, a kontakt z nią jest sprawny i wygodny.

Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwa mogą ograniczyć negatywny wpływ na przyrodę, przyczynić się do jej ochrony, a w konsekwencji zmniejszyć zanieczyszczenie planety.

Masz więcej pytań dotyczących Documind?