Klienci

Instytut Morski w Gdańsku

Instytut Morski w Gdańsku - jednostka naukowo-badawcza i wdrożeniowa wykonująca różne na badania na morzach i oceanach. Wykorzystuje długopisy cyfrowe do rejestrowania zdarzeń na statkach wypływających z Gdańska. Statki z długopisami cyfrowymi pływają po całym świecie.

Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

Dom Pomocy Społecznej Syrena - jeden z najlepiej zarządzanych domów opieki społecznej w Polsce. System IC Pen służy do rejestrowania zdarzeń związanych z czynnościami opiekuńczymi wykonywanymi na terenie ośrodka oraz badania czasu i jakości pracy opiekunów. Długopisy cyfrowe są wykorzystywane przez pracowników Domu.

 

Instytut Matki i Dziecka

 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Wykorzystuje długopisy cyfrowe do rejestrowania zdarzeń zachodzących podczas zabiegów operacyjnych i automatyczną ich digitalizację.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu - długopisem cyfrowym można wypełnić ankiety Oceny Satysfakcji Interesanta. Dzięki IC Pen odpowiedzi zapisane na papierze są od razu dostępne w wersji elektronicznej.

Enea Operator

Enea Operator Sp. z o. o. - długopisy cyfrowe używane są do tworzenia protokołów kontrolnych. Dzięki digitalizacji danych na platformie IC Pen, pracownicy będący na kontrolach w terenie mogą natychmiastowo wysłać raport do centrali bez konieczności przepisywania.

 

ImiCare - Centrum Medyczne specjalizujące się w nowoczesnych metodach leczenia pacjentów opartych o pełną diagnostykę. Dzięki długopisom cyfrowym jest to pierwsza klinika w kraju, która może prowadzić pełną elektroniczną dokumentacją medyczną, bez archiwum papierowego.

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działająca w szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu - wykorzystuje długopisy cyfrowe do zbierania ankiet medycznych (badania kliniczne) wśród pacjentów i ich automatycznej obróbki oraz generowania zestawień wyników.

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - jedna z największych placówek medycznych w Poznaniu. IC Solutions przeprowadziło tam bardzo złożony audyt dokumentacji papierowej i wszelkich procesów z nią związanych. Zaproponowano także wiele zmian i usprawnień dotyczących tych procesów. IC Solutions jest konsultantem w zakresie informatyzacji ośrodka.

ScanMed - lider w tworzeniu połnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. Wykorzystuje długopisy cyfrowe do automatycznej digitalizji różnego rodzaju dokumentacji.

 

Mazowieckie Centrum Stomatologii – posiada 5 wyspecjalizowanych poradni, w których świadczone są usługi we wszystkich dziedzinach stomatologii. System IC Pen jest wykorzystywany do rejestracji pacjentów.

Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS) -

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - największa placówka służby krwi w kraju i jedna z największych w Europie. Długopisy cyfrowe wykorzystywane były w Banku Tkanek do automatycznego digitalizowania formularzy papierowych.

 

 

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - największy wydawca testów psychologicznych w Polsce. Wykorzystuje długopisy cyfrowe do automatycznego digitalizowania testów oraz generowania raportów i publikowania wyników przeprowadzonych testów.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - największa poznańska uczelnia, jedna z najważniejszych w Polsce. Przy pomocy długopisów cyfrowych przeprowadza egzaminy i kolokwia, których wyniki znane są natychmiast po zakończeniu ich pisania.

Mareco Polska - firma badania rynku i opinii publicznej. Przy pomocy długopisów cyfrowych przeprowadza ankiety i badania marketingowe w technologii PAPI i pen-CAPI.