Nowa rzeczywistość to nowe szanse - podsumowanie 2020 roku w IC Solutions

Rok 2020 zamknęliśmy z kolejnym rekordem sprzedaży, z poszerzonym zespołem, z nowymi produktami oraz nowymi Klientami. Miniony rok miał być kolejnym spokojnym okresem 12 miesięcy, podczas których planowaliśmy kontynuować dotychczasowy model działania. Jednak nowa rzeczywistość i diametralnie inne warunki funkcjonowania oznaczały zmiany, które pozwoliły nam zrealizować więcej niż planowaliśmy na początku 2020 roku. 

Pomagamy chronić przed wirusem Sars-Cov-2

Rok 2020 był okresem, w którym uświadomiliśmy sobie, że na naszych rozwiązaniach spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wielu ludzi. Wszystko za sprawą epidemii Sars-Cov-2 i konieczności minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się tego wirusa.  System IC Pen pozwolił wyeliminować lub ograniczyć w wielu organizacjach papier jako nośnik wirusa, który może prowadzić do zainfekowania i rozprzestrzeniania się Sars-Cov-2. O roli jaką nasze rozwiązanie odgrywa w poprawie bezpieczeństwa wielu organizacji najlepiej świadczy fakt, iż wdrożenie systemu IC Pen było jedną z pierwszych decyzji władz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie za raz po tym, gdy został on przekształcony w szpital jednoimienny – szpital zakaźny. W 2020 roku nasze rozwiązanie pomogło zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w 38 placówkach medycznych. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o możliwościach wykorzystania systemu IC Pen w placówkach medycznych.

system IC Pen w placówkach medycznych w 2020 roku
Skala wykorzystania systemu IC Pen przez placówki medyczne w 2020 roku

Nowa rzeczywistość kieruje ku nowym rynkom

Środowisko akademickie jest dla IC Solutions macierzystym otoczeniem, w którym świetnie się odnajdujemyDlatego też mogliśmy dość szybko zdiagnozować problem z jakim musiały zmierzyć się wszystkie uczelnie w trakcie lockdownu. Prowadzenie wykładów ze studentami w formie zdalneoznacza konieczność zmiany narzędzi wykorzystywanych do komunikacji oraz wykorzystania innych metod nauczania. 
Znając praktykę pracy wykładowców oraz realia polskich uczelni wiedzieliśmy, że rozwiązanie tego problemu musi być łatwe w obsłudze i proste w wdrożeniu. W efekcie stworzyliśmy Edulink, czyli długopis cyfrowy, który umożliwia prowadzenie zdalnych zajęć z możliwością prezentacji w czasie rzeczywistym treści, które są tworzone na kartce papieru. Dzięki Edulink tablice z sal wykładowych zostały zastąpione kartkami papieru z mikrodrukiem, a kreda czy pisaki długopisem cyfrowym. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku nauki przedmiotów ścisłych. Nauki, która wymaga prezentacji pełnego procesu dydaktycznego pokazującego m.in. sposób obliczania działań. Tworząc Edulink dostarczyliśmy branży edukacyjnej intuicyjne, tanie oraz kompatybilne ze stosowanymi dotychczas rozwiązaniami urządzenie pozwalające zachować klasyczny sposób nauczania w trakcie zdalnych zajęć ze studentami. Dalsze plany rozwoju tego produktu oraz perspektywy współpracy z nowymi partnerami pozwalają z optymizmem oceniać rynek edukacyjny dla którego chcemy tworzyć nowe produkty.

Nowe rozwiązania

Konieczność dostosowania się do nowych realiów jest okazją do rozwoju, zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji i dostrzeżenia nowych możliwości. Być może gdyby nie pandemia Sars-Cov-2 Edulink nigdy by nie powstało lub prace nad nim byłyby wciąż na wczesnym etapie. W obliczu tak wielu zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, administracji i organizacji zrodził się plan stworzenia DocumindPlatformy, która jest nowym sposobem na zarządzanie dokumentacją w każdej organizacji. Postanowiliśmy zbudować prosty w obsłudze i implementacji system, który ułatwia tworzenie, edytowanie i przesyłanie dokumentacji w wersji elektronicznej. Dodaliśmy do tego to na czym znamy się najlepiej, czyli cyfrowe metody autoryzacji dokumentów. 

Platforma Documind jest nie tylko świetnym narzędziem do zarządzania workflow. Oferuje także zróżnicowane metody autoryzacji dokumentów bez konieczności ich drukowania, kopiowania czy skanowania. W ten sposób chcemy dać możliwość łatwego tworzenia i wysyłania umów, raportów, aneksów itd. dając przy tym sposobność do ich bezpiecznego autoryzowania, które jest zgodne z obowiązującym prawem. W tym celu udoskonalamy i integrujemy własne rozwiązania oraz łączymy siły z nowymi partnerami. Przykładem takiej współpracy jest integracja platformy Documind z eDo App, za którego stworzenie odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dzięki tej współpracy użytkownicy Documind mają również możliwość autoryzowania (podpisywania) dokumentów cyfrowych przy wykorzystaniu warstwy cyfrowej swojego nowego dowodu osobistego. 

Odwaga i ambicja w 2021

Konieczność dostosowania się do nowych realiów w minionym roku odmieniła wiele biznesów. Zmiany, które zaszły dowiodły, że łatwiej jest przetrwać i dopasować się, gdy organizacja jest elastyczna i na tyle odważna by podejmować śmiałe decyzje w niepewnych czasach. Rok 2021 będzie dla IC Solutions czasem, który zamierzamy wykorzystać na realizacje innowacyjnych i ambitnych projektów z naszymi partnerami wprowadzając na rynek nowe rozwiązania technologiczne.