ogłoszenie_zebranie_próbek_podpisów_strona_ALGORYTM