Partnerzy


Wacom - wiodący producent interaktywnych tabletów i ekranów piórkowych, jak również rozwiązań wykorzystujących cyfrowe pióra i podpisy. Wspólnie z firmą Wacom dostarczamy klientom rozwiązania w obszarze eSignature, łącząc doświadczenie światowego lidera w zakresie hardware’u z naszą wiedzą dotyczącą software’u.

 

Microsoft – jesteśmy partnerem firmy Microsoft w ramach programu BizSpark, dzięki czemu mamy stały dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych i programistycznych tej przodującej na rynku informatycznym firmy.

SpeedUp – posiadamy wsparcie funduszu inwestycyjnego SpeedUp SeedFoundingGroup. Zapewnia nam to bezpieczeństwo finansowe, a także szerokie zaplecze merytoryczne i organizacyjne.

CompuGroup Medical – lider polskiego rynku IT w branży medycznej, dostawca szpitalnego systemu informatycznego CliniNET. Produkt CliniNET został zintegrowany z długopisami cyfrowymi, aby lekarze, pielęgniarki, a nawet pacjenci mogli szybko, sprawnie, w sposób intuicyjny wprowadzać dokumenty do systemu.

Asseco – lider rynku IT w Europie środokowo-wschodniej. System klasy HIS: AMMS został zintegrowany z długopisami cyfrowymi, aby można było prowadzić pełną elektroniczną dokumentację medyczną, także w tych obszarach, w których wciąż jest konieczność korzystania z papieru.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny – posiadamy wsparcie funduszu inwestycyjnego Fundacji UAM.

 

Estomed – Hakon Software, twórcy jednego z najciekawszych rozwiązań dla przychodni i małych klinik medycznych. IC Pen jest zintegrowany z rozwiązaniem Simple Care, dzięki czemu wszelkie dokumenty pacjenta są ewidencjonowane w systemie w sposób automatyczny, bez konieczności utrzymywania archiwum papierowego.

EY to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. Ich celem jest pomoc w osiągnięciu pełnego potencjału swoim klientom, pracownikom, szerokiemu gronu przedsiębiorców oraz społecznościom, w których żyjemy. Wykorzystują globalne doświadczenie, aby stawić czoła wyzwaniom stojącym przed gospodarkami i rynkami kapitałowymi

 

MedHub (Alma) – lider wielkopolskiego rynku IT w branży medycznej, autor szpitalnego systemu informatycznego Eskulap. Produkt Eskulap został zintegrowany z długopisami cyfrowymi, aby każda zgoda pacjenta mogła być natychmiast widoczna w systemie informatycznym, a informacja o niej była autoryzowana przy pomocy behawioralnego podpisu biometrycznego pacjenta.


Miasto Poznań – bierzemy udział w programie startup.poznan.pl, który polega na wzajemnej współpracy miasta oraz twórców startupów, które wywodzą się z Poznania.

InnVento – pro­jekt, który powstał z ini­cja­tywy Pol­skiego Gór­nic­twa Nafto­wego i Gazow­nic­twa SA (PGNiG SA). Celem jest wspie­ra­nie roz­woju star­tu­pów z branży ener­ge­tycz­nej oraz wspólne poszu­ki­wa­nie nowych tech­no­lo­gicz­nych roz­wią­zań.