Projekty Unijne

Spółka IC Solutions otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na system weryfikacji tożsamości na podstawie podpisu biometrycznego. Projekt przygotowywany jest do wdrożenia między innymi w służbie zdrowia, administracji i bankach. Będzie to przełom i pierwszy masowy system weryfikacji tożsamości na podstawie cech grafologicznych.

Efektem projektu będzie platforma weryfikacji tożsamości za pomocą beharowialnego podpisu biometrycznego, zajmiemy się również porównaniem podpisów składanych na tabletach do podpisów odręcznych składanych na papierze. Jest to dla Nas wyzwanie, ale efektem będzie powszechny system weryfikacji tożsamości nie tworzący bariery technologicznej dla klientów.  – powiedział Rafał Witkowski założyciel i CTO IC Solutions, a obecnie również kierownik projektu B+R.

Wartość projektu: 5 211 982,50 Dofinansowanie: 4 029 224,00 Planowany czas realizacji projektu to druga połowa 2022 roku.

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0639/19-00

Umowa o dofinansowania Projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego w ramach Poddziałania

1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego