Usługi

Digitalizacja danych

Flagowym produktem firmy IC Solutions jest IC Pen – platforma digitalizacji danych, która może zbierać dane nanoszone przez różne interfejsy - dokumenty wypełniane długopisem cyfrowym na papierze, stylusem na tablecie lub podpisane na urządzeniu typu Wacom. Każdy z tych sposobów pozwala zestawiać oraz uwierzytelniać złożone na umowach podpisy, ponieważ zbierane są podpisy biometryczne.
W każdym momencie możemy zmienić sposób podpisywania dokumentów - zmiana długopisu cyfrowego na stylus lub Wacom przebiega bez straty czasu czy dodatkowych kosztów. W tym aspekcie nasze rozwiązanie jest unikalne w skali globalnej.

Więcej informacji na temat rozwiązań wykorzystujących długopisy cyfrowe znajdziesz na stronie: http://www.icpen.pl

Audyt Organizacyjny

Audyt organizacyjny to usługa diagnozy i oceny funkcjonowania organizacyjnego i procesowego firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obiegu dokumentów, procesów informatycznych oraz bezpieczeństwa IT:

 • Bezpieczeństwo informatyczne
  Sprawdzenie realizacji standardów bezpieczeństwa zarówno od strony technicznej (podatności na włamania), jak i prawnej (sposób przechowywania np. danych osobowych)
 • Ergonomia systemów
  Zweryfikowanie, czy istniejące oprogramowanie jest optymalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, wraz ze wskazaniem obszarów oraz sposobów zwiększenia efektywności informatycznej przedsiębiorstwa
  Wskazanie miejsc, w których wykorzystanie istniejących systemów informatycznych spowodowałoby znaczne zwiększenie wydajności pracy przy obniżeniu kosztów
 • Innowacje procesowe
  Wskazanie niestandardowych rozwiązań, mogących w znaczący sposób wpłynąć na poprawienie jakości funkcjonowania oraz organizacji firmy.
 • Obieg dokumentacji
  Przeprowadzenie szczegółowego audytu związanego z przeanalizowaniem aktualnie prowadzonej dokumentacji w postaci papierowej.

 

Dedykowane systemy informatyczne

Dział programistyczny IC Solutions oferuje realizację i wdrożenie dowolnego biznesowego rozwiązania informatyczne.

Zespół składajacy się z młodych i ambitnych programistów z chęcią podejmujących się każdego wyzwania, zarządzany jest przez wybitnych specjalistów posiadających doświadczenie w tworzeniu oprogramowania między innymi w międzynarodowym oddziale IBM Polska.

Dostawa i instalacja sprzętu

Firma IC Solutions jest partnerem wiodących dystrybutorów sprzętu w Polsce i za granicą, dzięki czemu mamy stały dostęp do najnowszych i najtańszych rozwiązań hardware'owych.

Inwestując w rozwój naszych Klientów, do naszego oprogramowania dostarczamy sprzęt w cenach hurtowych oferowanych nam przez naszych partnerów.