Clients

 

 

 

 

 

 

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

 

Instytut Morski w Gdańsku

 

Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

 

 

Instytut Matki i Dziecka

 

 

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu

 

 

Enea Operator

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej "Syrena"